رمان ز مثل زندگی از نویسنده نگار دانلود با لینک مستقیم

مطلبی در رابطه با نویسندگان و ناشران محترم-"مشاهده مطلب..."

دانلود رمان ز مثل زندگی به قلم نگار با لينک مستقيم

دانلود رمان ز مثل زندگی با فرمت پی دی اف، اندرويد، آيفون، جاوا
موضوع رمان ز مثل زندگی: عاشقانه ، کمدی
نويسنده رمان: نگار
تعداد صفحات رمان 232 صفحه

دانلود رمان ز مثل زندگی

خلاصه رمان : داستان این رمان درباره ی زندگی دو دخترخاله به نام های آهو و گلابتون می باشد…
آهو برعکس گلابتون که همیشه مرکز توجه همگان قرار دارد، به خاطر چند ویژگی مثل رنگ موهاش زیاد مرکز توجه ها نیست و…
قسمتی از متن رمان ز مثل زندگی
ﻛﻨﺎر ﭘﻨﺠﺮه ي ﻋﻤﺮت ﻧﺸﺴﺘﻲ و ﺑﺮگ ﻫﺎي زرد زﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ات را ﺑﻴﻬﻮده ورق ﻣﻲ زﻧﻲ!؟؟؟
ﺑﻴﻬﻮدﮔﻲ ﻫﺎﻳﺖ را ﺑﺒﻠﻊ، ﻧﺖ ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ را ﺑﻨﻮﻳﺲ، ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ردﻳﻒ ﻛﻦ، ﺑﻨﻮاز…
ز ﻣﺜﻞ زﻧﺪﮔﻲ، ز ﻣﺜﻞ زﻳﺒﺎ، زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ روح، ﺟﺴﻢ…
ﻫـ ﻣﺜﻞ ﻫﺴﺖ. ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﺴﺖ و ﻫﺴﺘﻨﺪ “ﺧﺪا ، ﺗﻮ ، او” د ﻣﺜﻞ دﻧﻴﺎ، د ﻣﺜﻞ دﻳﺪن، ﺑﺒﻴﻦ: زﻧﺪﮔﻲ زﻳﺒﺎ ﻫﺴﺖ، اﮔﺮ زﻳﺒﺎ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ…
“ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ آﻧﻜﻪ ﺗﺎرﻳﻜﻲ اﺗﺎﻗﺶ و ﭘﺮده ي ﺳﻴﺎه اﻓﻜﺎرش را در ﺣﺼﺎر ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﻛﺸﺪ، ﺧﺪا ﻫﻢ ﻫﺴﺖ.
ﻫﺮ روز ﺑﺎ ﻧﻘﺎب ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻃﻠﻮع ﻣﻲ ﻛﻨﺪ”

یک ﺣﻴﺎط ﺻﺪ ﻣﺘﺮي دو ﺗﺎ ﺧﻮﻧﻪ ي رو ﺑﻪ روي ﻫﻢ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده رادﻣﺎن و ﻓﺮﻫﻮدي ﺑﻮد.
ﺧﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ارث ﭘﺪري رادﻣﺎن ﺑﻮده و ﺑﻬﺶ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و وﻗﺘﻲ ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻛﻨﻪ از اوﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎن ﺳﺎل ﺑﺎ ﺑﺎﺟﻨﺎﻗﺶ ﻓﺮﻫﻮدي ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﻛﺘﻲ ﺑﺴﺎزﻧﺪ و ﺑﺎ ﻳک ﻃﺮح ﺧﺎص.
يعني به جاي آپارتمان و برج دو خـ ا نه ي ويلايي تو يه حياط بسازند و كنار هم زندگي كنند.
حالا بعد سال ها كنار هم زندگي مي كردند و بچه هاشون بزرگ شده بود.
باقي فاميل هميشه نزديكي اين دو خانواده رو عجيب مي دونستند.
همه اعتقاد داشتن روزي روابط آن ها بر هم مي ريزه…

آپلود رمان آموزش دانلود

نویسنده و ناشر محترم اگر خواستار حذف این رمان از تارنمای novelz.ir هستید وارد لینک زیر شویدفرم درخواست حذف رمان

گزارش مشکل پیامک به پشتیبانی
دانلود جدیدترین رمان ها از کانال دانلود رمان :) عضویت در کانال دانلود رمان