رمان سیبل از نویسنده سعیده نعیمی دانلود رمـان بـا لینک مستقیم

مطلبی در رابطه با نویسندگان و ناشران محترم-"مشاهده مطلب..."

دانلود رمان سیبل نوشته سعیده نعیمی با لينک مستقيم

دانلود رمان سیبل با فرمت های اندرويد، آيفون، پی دی اف، جاوا
موضوع رمان سیبل: عاشقانه ، پلیسی ، هیجان انگیز
نويسنده رمان: سعیده نعیمی
تعداد صفحات رمان: 849 صفحه

“رمان سیبل جلد دوم رمان تیری در مسیر است”
برای دانلود رمان تیری در مسیر اینجا کلیک کنید

دانلود رمان سیبل

خلاصه داستان: حسین پس از گذشت چند ماه از فرار مهرداد به همراه ساغر، هنوز ناامید نشده و به دنبال پیدا کردن راهی برای بازگرداندن ساغر است.
اما حسین نمی داند که مهرداد مدتی است دوباره به کشور بازگشته و پس از ملحق شدنِ دوباره‌اش به باند، کار خلاف را از سر گرفته است…
قسمتی از رمان سیبل
ﺣﺴﯿﻦ دﺳﺖ ﻫﺎﯾﺶ را ﻣﺸﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻧﺎﺧﻨﺶ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﺎر اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺼﺘﺶ را ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
از اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ دور ﻫﻤﯽ و ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﺳﺎده ﺣﺮﺻﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
-ﺣﺴﯿﻦ ﺟﺎن ﺳﺎﮐﺘﯽ ﮐﺎرو ﺑﺎر ﭼﻄﻮره؟
ﺑﺎ ﺻﺪاي ﭘﺪر زﺣﻞ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﮐﺸﯿﺪ و دﺳﺖ از ﺳﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﯿﭽﺎره اش ﺑﺮداﺷﺖ.

ﻟﺒﺨﻨﺪي روي ﺻﻮرت ﺑﯽ ﺣﻮﺻﻠﻪ اش ﻧﺸﺎﻧﺪ و ﮐﻮﺗﺎه ﺟﻮاب داد:
-ﺷﮑﺮ خدا ﺧﻮﺑﻪ.
-ﺧﺪا ﺧﯿﺮﺗﻮن ﺑﺪه ﮐﻪ اﮔﻪ اﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﺷﻦ ﻧﻤﯿ ﺸﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد.
-ﺗﺮﻓﯿﻊ ﻧﮕﺮﻓﺘﯽ ﻫﻨﻮز؟
-ﻓﻌﻠﺎ ﺧﯿﺮ.
ﻣﺎدرش ﮐﻪ از ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت آﻗﺎي ﺑﻬﻤﻨﯽ ﺑﻪ وﺟﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﻫﯿﺠﺎن ﮔﻔﺖ:
-می گیره به امید خدا… ﭘﺴﺮم ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮ داره.
-ﺑﻠﻪ ﺣﺘﻤﺎ همین طوره از وﺟﻨﺎﺗﺸﻮن ﭘﯿﺪاﺳﺖ.
ﺣﺴﯿﻦ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﻟﺤﻈﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺣﺘﯽ ﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ زﺣﻞ ﻧﯿﺎﻧﺪازد، از ﮔﻮﺷﻪ ي ﭼﺸﻢ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﺳﻮﻧﯿﺎ و ﻏﺰل ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد.
در دﻟﺶ ﻫﯿﭻ ﺣﺴﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﻧﺪاﺷﺖ.
ﭼﻄﻮر ﻣﺎدر و ﻋﻤﻪ اش ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ و دﯾﺪ و ﺑﺎزدﯾﺪ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﺶ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورد.
ﭼﺸﻤﺎن زﺣﻞ ﻧﮕﺎﻫﺶ را ﺷﮑﺎر ﮐﺮد و ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﺤﻮي ﺑﺮ ﻟﺒﺎﻧﺶ ﺟﺎ ﺧﻮش ﮐﺮد…

آپلود رمان آموزش دانلود

نویسنده و ناشر محترم اگر خواستار حذف این رمان از تارنمای novelz.ir هستید وارد لینک زیر شویدفرم درخواست حذف رمان

گزارش مشکل پیامک به پشتیبانی
دانلود جدیدترین رمان ها از کانال دانلود رمان :) عضویت در کانال دانلود رمان
1 نظر ارسال شده
  1. الناز پناهی ف گفت:

    عالی…دفعه دومه دارم هر دوجلدشو میخونم