رمان کوه درد از نویسنده آیدا بسطامی دانلود با لینک مستقیم

رمان باز سایت دانلود رمان ایرانی رمان جدید رمان کوه درد از نویسنده آیدا بسطامی دانلود با لینک مستقیم

دانلود رمان کوه درد به قلم آیدا بسطامی با لينک مستقيم

دانلود رمان کوه درد برای نسخه های پی دی اف، اندرويد، آيفون، جاوا
موضوع رمان کوه درد: اجتماعی
نويسنده رمان: آیدا بسطامی
تعداد صفحات رمان 284 صفحه

دانلود رمان کوه درد

خلاصه داستان: همه چیز از یک دعوای خانوادگی شروع شد.
دعوایی که باعث شد پارسای کوه درد، هفت سال از خانواده و کشورش دور باشد.
طی آن هفت سال، خیلی چیزها عوض شدند.
پارسا بزرگ شد، مرد شد.
یک فرد دنیا دیده شد…
و آیا، علاوه بر همه ی این ها، عوضی هم شد؟! باید در رمان خواند…
قسمتی از رمان کوه درد
دﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي رﻧﮕﺶ ﮐﺸﯿﺪ.
ﺻﺪاي زﻧﮓ ﺗﻠﻔﻦ ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﭘﻮﻓﯽ ﻋﺼﺒﯽ ﮐﺸﯿﺪ.
دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎي آن ﺧﺎﻧﻮاده داﺷﺘﻨﺪ روي اﻋﺼﺎﺑﺶ رژه ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ.
ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﺑﯿﺨﯿﺎﻟﯽ ﺑﺰﻧﺪ.
ﭼﺸﻤﺶ را ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺶ دوﺧﺖ، ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻌﺪ از ﺑﻮق ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ روي ﭘﯿﻐﺎم ﮔﯿﺮ رﻓﺖ و ﺻﺪاي آرام ﻋﻤﻪ اش در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ…
ﺑﺎز ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﺣﺮف ﻫﺎي ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ!
ﺧﻮاﻫﺶ ﻫﺎ و ﺗﻤﻨﺎﻫﺎ ﺑﺮاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ، دﯾﮕﺮ ﺑﺮاﯾﺶ ﻋﺎدي ﺷﺪه ﺑﻮد…

(بیشتر…)