دانلود رمان سراشیبی عشق اثری از لیدا صبوری با لینک مستقیم

رمان سراشیبی عشق نسخه pdf و فایل قابل اجرا روی اندروید و آیفون

ژانر | عاشقانه
تعداد صفحه | 863

رمان سراشیبی عشق

خلاصه رمان سراشیبی عشق : ناریا دخترکی کم شنوا با دستانی هـنرمند برگ گل لطیفی از باغ دلربای زیبـایی ها، دختری به سادگی و دلنوازی اوراق شعر و سرسختی سنگ صبور!
مهربانی پر متانت که پشت پا خورده و زخم دیـده ی خواهر دوقلوی بی رحم خودش بود که از شباهت بی اندازه ایی که به او داشت سوء استفاده کرد و با حیله گری همسرش را تصاحـب نمود و سرنوشـت و تقدیر هر دویشـان را به ورطه ی نابودی کشاند، اما…
بخشی از داستان رمان سراشیبی عشق
رو به دیوار نشسته بود و گل های تو دستش رو پر پر می کرد.
دلهره داشت، دستاش می لرزیدن نگران بود هر لحظه در باز بشه واون با دستای ترسناکش بهش حمله ور بشه.
عمه خانم از خانه رفته بود و اون مثل همیشه تنها بود.
حقی نداشت از اتاق بیرون بره.

فقط وقتی گرسنه بود اجازه داشت به سر سرای سالن بیاد و تقاضای غذا کنه.
بیتا در رو باز کرد و خشمگین تو چشماش زل زد.
تند تند نفس می کشید، دستاش می لرزیدن، بطرفش رفت و با عصبانیت گفت:
مگه نگفتم بیرون نیا تو اتاقت باش نکبت.

می خواستم چند لحظه با دوستام راحت باشم تو مثل یه خوره داری زندگیم رو زیر و رو می کنی.
با اون چشمای گرد و احمقت و دستای در حال حرکتت داری حالمو بهم میزنی به مامان میگم تو رو بفرسته خانه عمه.
اون که بسختی صدای خواهرش رو می شنید سرش رو بزیر انداخت و سکوت کرد.
شونه هاش رو به سختی تکان داد و گفت سرت رو پایین ننداز و خودت رو به موش مردگی نزن حالم ازت بهم می خوره دختره ی خنگ…

دستاشو بکمرش زد باید ازش انتقام می گرفت.
به اطراف نگاهی انداخت و ناگهان چشمش به نقاشی رو تابلو افتاد.
هر دو به چشمای هم خیره موندن بنیتا فهمید چه نقشه ای داره.
هر دو بسمت تابلو رفتند و اون خواهر بی زبونش رو بطرف زمین انداخت و تابلو رو زیر پاهاش شکست.
دستاشو بهم زد و با عصبانیت گفت حالا خیالم راحت شد.
تا تو باشی وقتی بهت میگم نیا دنبالم حرف گوش کنی.
یه بار دیگه بیایی آبروم رو ببری از همین پنجره به بیرون پرتابت می کنم.
دختره ی چندش کرو لال.
در رو محکم بست و رفت…

آپلود رمان آموزش دانلود
لینک های دانلود

نویسنده و ناشر محترم اگر خواستار حذف این رمان از تارنمای novelz.ir هستید وارد لینک زیر شویدفرم درخواست حذف رمان

گزارش مشکل پیامک به پشتیبانی
دانلود جدیدترین رمان ها از کانال دانلود رمان :) عضویت در کانال دانلود رمان