رمان خانه ی من از نویسنده منا معیری دانلود با لینک مستقیم

دانلود رمان خانه ی من به قلم منا معیری با لينک مستقيم

دانلود رمان خانه ی من با فرمت pdf، apk، epub، jar
موضوع رمان خانه ی من: عاشقانه
نويسنده رمان: منا معیری
تعداد صفحات رمان 167 صفحه

دانلود رمان خانه ی من

خلاصه رمان : بیچاره قاسم… ده سالش بود ولی شاید اندازه یک بچه دو ساله هم نمی فهمید و دیوانه وار می خندید…
بیخیال دنیای اطرافش روی دیوار دالی بازی می کرد و می خندید.
مادر معتادش در بچگی به او قرص خواب می داد که صدای گریه های قاسم که از گرسنگی بود را نفهمد.
قاسم دوباره پرید روی دیوار و خندید: دالی…
خواهرش هجده ساله بود اسمش قدسی بود و از همان بچگی صدایش می زدند شراره…
صورت خود را آرایش می کرد و مثل بدل فروشی سیار بود…
مانتوی فسفری می پوشید و می گفتند که پدرش کلاهش را بی اندازد بالاتر…
قسمتی از متن رمان خانه ی من
ﻣﺎدرم ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﮐﺮد:
ﮐﺎش ﺑﻪ ﺟﺎي ﺑﭽﻪ ﺳﻨﮓ زاﯾﯿﺪه ﺑﻮدم.

ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﺎش آل ﺷﻤﺎ را ﻣﯽ ﺑﺮد.
ﭘﺪرم ﺻﺒﻮر ﺑﻮد. ﺳﺎده و رام و اﻫﻠﯽ و اعتیاد هم داشت، اﻣﺎ آرام ﺑﻮد…
ﺻﺪاﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ. با سینی چای می اومد و فقط ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ: ﻧﮕﻮ زن…
ﻣﺎدرم ﺳﯿﻨﯽ ﭼﺎي را ﭘﺲ ﻣﯽ زد.
ﻓﺮﯾﺎد ﺑﯽ ﻃﺎﻗﺘﯽ اش ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻣﯽ رﻓﺘﯿﻢ ﻋﻘﺐ ﺗﺮ: از دﺳﺖ ﺗﻮ… از دﺳﺖ ﺗﻮ ﻣﺮد… لعنت به تو… ﺧﺒﺮ ﻣﺮﮔﺖ را ﺑﯿﺎرن…
ﻣﺎدرم ﻣﻮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد، زار  می زد و ﻣﯽ ﮐﻮﻓﺖ روی ﺳﯿﻨﻪ ای ﮐﻪ درد ﻣﯽ ﮐﺮد: ﺑﭽﻪ ﻫﺎي منو، ﺗﻮ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدي…
پسرﻫﺎي ﻣﻦ رو ﺗﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ روز اﻧﺪاﺧﺘﯽ… ﺧﺪا ازت ﻧﮕﺬره…
ﭘﺪر آرام و ﺻﺒﻮرم ﭼﺎي اش را ﺳﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ و ﺻﻮرﺗﺶ ﭼﺮوک ﻣﯽ ﺷﺪ…
از ﺗﻠﺨﯽ ﭼﺎي و ﺟﻨﺲ ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب ﮐﻪ ﮐﻒ ﻧﻌﻠﺒﮑﯽ ﻣﺜﻞ ﮔﻞ ﻣﺎﺳﯿﺪه ﺑﻮد و…

آپلود رمان آموزش دانلود

کاربر محترم اگر نویسنده این رمان هستید و درخواست حذف آن را از تارنمای novelz.ir داریداینجا کلیک کنید

گزارش مشکل پیامک به پشتیبانی
دانلود جدیدترین رمان ها از کانال دانلود رمان :) عضویت در کانال دانلود رمان
1 نظر ارسال شده
  1. yas گفت:

    رئال هست این رمان و قابل باور