رمان خانه ی من از نویسنده منا معیری دانلود با لینک مستقیم

مطلبی در رابطه با نویسندگان و ناشران محترم-"مشاهده مطلب..."

دانلود رمان خانه ی من به قلم منا معیری با لينک مستقيم

دانلود رمان خانه ی من با فرمت pdf، apk، epub، jar
موضوع رمان خانه ی من: عاشقانه
نويسنده رمان: منا معیری
تعداد صفحات رمان 167 صفحه

دانلود رمان خانه ی من

خلاصه رمان : بیچاره قاسم… ده سالش بود ولی شاید اندازه یک بچه دو ساله هم نمی فهمید و دیوانه وار می خندید…
بیخیال دنیای اطرافش روی دیوار دالی بازی می کرد و می خندید.
مادر معتادش در بچگی به او قرص خواب می داد که صدای گریه های قاسم که از گرسنگی بود را نفهمد.
قاسم دوباره پرید روی دیوار و خندید: دالی…
خواهرش هجده ساله بود اسمش قدسی بود و از همان بچگی صدایش می زدند شراره…
صورت خود را آرایش می کرد و مثل بدل فروشی سیار بود…
مانتوی فسفری می پوشید و می گفتند که پدرش کلاهش را بی اندازد بالاتر…
قسمتی از متن رمان خانه ی من
ﻣﺎدرم ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﮐﺮد:
ﮐﺎش ﺑﻪ ﺟﺎي ﺑﭽﻪ ﺳﻨﮓ زاﯾﯿﺪه ﺑﻮدم.

ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﺎش آل ﺷﻤﺎ را ﻣﯽ ﺑﺮد.
ﭘﺪرم ﺻﺒﻮر ﺑﻮد. ﺳﺎده و رام و اﻫﻠﯽ و اعتیاد هم داشت، اﻣﺎ آرام ﺑﻮد…
ﺻﺪاﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ. با سینی چای می اومد و فقط ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ: ﻧﮕﻮ زن…
ﻣﺎدرم ﺳﯿﻨﯽ ﭼﺎي را ﭘﺲ ﻣﯽ زد.
ﻓﺮﯾﺎد ﺑﯽ ﻃﺎﻗﺘﯽ اش ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻣﯽ رﻓﺘﯿﻢ ﻋﻘﺐ ﺗﺮ: از دﺳﺖ ﺗﻮ… از دﺳﺖ ﺗﻮ ﻣﺮد… لعنت به تو… ﺧﺒﺮ ﻣﺮﮔﺖ را ﺑﯿﺎرن…
ﻣﺎدرم ﻣﻮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد، زار  می زد و ﻣﯽ ﮐﻮﻓﺖ روی ﺳﯿﻨﻪ ای ﮐﻪ درد ﻣﯽ ﮐﺮد: ﺑﭽﻪ ﻫﺎي منو، ﺗﻮ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدي…
پسرﻫﺎي ﻣﻦ رو ﺗﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ روز اﻧﺪاﺧﺘﯽ… ﺧﺪا ازت ﻧﮕﺬره…
ﭘﺪر آرام و ﺻﺒﻮرم ﭼﺎي اش را ﺳﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ و ﺻﻮرﺗﺶ ﭼﺮوک ﻣﯽ ﺷﺪ…
از ﺗﻠﺨﯽ ﭼﺎي و ﺟﻨﺲ ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب ﮐﻪ ﮐﻒ ﻧﻌﻠﺒﮑﯽ ﻣﺜﻞ ﮔﻞ ﻣﺎﺳﯿﺪه ﺑﻮد و…

آپلود رمان آموزش دانلود

نویسنده و ناشر محترم اگر خواستار حذف این رمان از تارنمای novelz.ir هستید وارد لینک زیر شویدفرم درخواست حذف رمان

گزارش مشکل پیامک به پشتیبانی
دانلود جدیدترین رمان ها از کانال دانلود رمان :) عضویت در کانال دانلود رمان
1 نظر ارسال شده
  1. yas گفت:

    رئال هست این رمان و قابل باور